Hikmah Kelembutan Dalam Segala Urusan

Hikmah kelembutan dalam segala urusan

 
Kelembutan dan ketenangan, inilah sikap yang kita butuhkan dalam segala urusan, karena ia dapat menutup pintu masuk syaithan. Ia akan memadamkan pertikaian, kedengkian, permusuhan, dan perpecahan. Seseorang yang lembut dan tenang jiwanya akan lebih mudah merangkul, mengarahkan, mengkonsolidasi potensi, dan bersinergi demi tegaknya kebaikan.


Allah SWT berfirman:”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. Ali Imran, 3: 159).

Dalam kondisi apa pun hendaknya kita selalu mengutamakan kelembutan. Hal ini dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi kita tercinta, Muhammad Rasulullah SAW.


عن عائشة رضي الله عنها ـ زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قالت : دخل رهط من اليهود على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالوا : السام عليكم . قالت عائشة : ففهمتها ، فقلت : وعليكم السام واللعنة ، قالت : فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : مهلاً يا عائشة ، إن الله يجب الرفق في الأمر كله . فقلت : يا رسول الله ، أو لم تسمع ما قالوا  ؟ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : قد قلت  ‎: وعليكم "رواه البخاري ، ومسلم ، والنسائي .


Dari Aisyah—isteri Rasulullah SAW ra—berkata: “Sekelompok Yahudi masuk ke rumah Rasulullah saw, mereka mengucapkan: السام عليكم , kematian atasmu!”. Aisyah ra berkata: “Aku memahaminya, lalu aku menjawab: وعليكم السام  واللعنة , dan atas kalian semua juga kematian dan kutukan!”. Aisyah berkata: “Maka Rasulullah saw bersabda: ‘Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah swt mencintai kelembutan dalam segala urusan’”. Lalu aku berkata: “Ya Rasulallah tidakkah engkau dengar apa yang mereka katakan?” Rasulullah saw menjawab: “Aku sudah jawab: وعليكم , dan juga atas kamu semua”.
Share on Google Plus

0 comments:

Posting Komentar